Życzenia na Boże Narodzenie

  • Marcin Sobiech
  • 23 grudnia, 2021
  • 0 Komentarze

Święta Bożego Narodzenia, objawiają Miłość Boga. Są czasem obdarowania. Dziś Bóg daje nam w darze swego Jedynego Syna. Składa Go w zimnym, kamienistym żłobie, w półmroku stajni betlejemskiej. Dziś spełnia się prorocka obietnica: „Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5). W ten Święty Czas przyjścia Syna Bożego na świat adorujemy żłóbek Pana, który przyniósł ludziom nowe życie, przywrócił nam utraconą godność dzieci Bożych. Jednocześnie myśl nasza biegnie do innego, ważnego gestu Bożego obdarowania – do Wieczernika i Eucharystii. Ona również objawia Miłość Bożą. W Niej Chrystus składa siebie w darze każdemu człowiekowi, stając się „Chlebem żywym, który z nieba zstąpił” (J 6,51). Eucharystia jest objawieniem Miłości bezgranicznej, ofiarnej i czystej. Jest też szkołą miłości, w której uczymy się kochać Boga i bliźnich w codzienności naszego życia. Mimo przeżywanych trudności – nie traćmy ducha! Jak powiedziałby papież Franciszek: „nie pozwólmy okraść się z nadziei”! Niech te dni radości Bożonarodzeniowej odnowią w nas miłość i nadzieję. Bożych łask, niech przychodzący Bóg wejdzie w naszą codzienność naprawdę, nie na niby, niech błogosławi Waszej codzienności i Waszym poczynaniom, niech obdarzy tym wszystkim co Wam jest potrzebne. Błogosławionych Świąt.

ks. Marcin Sobiech i ks. Zbigniew Kierzkowski

Masz pytania? Napisz do nas..