Pogrzeb katolicki

  • 31 stycznia, 2021
  • 0 Komentarze

Pogrzeb katolicki

Zgodnie z prawem kościelnym pogrzeb katolicki przysługuje osobie, która prowadziła życie wiary, czemu dawała świadectwo poprzez praktyki religijne (uczęszczała na Eucharystię, przystępowała do sakramentów świętych, przyjmowała wizytę kolędową kapłana). Osoby, które prowadziły życie niemoralne, sprzeczne z wiarą i obyczajami chrześcijańskimi muszą się liczyć z możliwością ograniczenia niektórych elementów pogrzebu lub jego odmową. Pogrzeb należy zgłosić najwcześniej w kancelarii parafialnej nawet poza godzinami urzędowania. Należy zabrać ze sobą akt zgonu zmarłego. Jeśli osoba nie było blisko znana proboszczowi, zgłaszając pogrzeb należy przedstawić w zależności od sytuacji zaświadczenie kapelana szpitala o przystąpieniu do sakramentu chorych, chyba, że proboszcz opatrzył zmarłego sakramentami na drogę do wieczności.

Masz pytania? Napisz do nas..