Sakrament Chrztu Świętego

  • 31 stycznia, 2020
  • 0 Komentarze

Przygotowanie do sakramentu chrztu

Prawo kościelne stanowi, że chrzcić należy dzieci, którym rodzice gwarantują katolickie wychowanie religijne.

Jeżeli rodzice żyją w konkubinacie bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa powinni najpierw zawrzeć sakrament małżeństwa.

Chrzest zgłaszamy w kancelarii parafialnej na tydzień przed planowaną datą.

Chrzestni spoza naszej parafii powinni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza o dopuszczeniu do godności ojca/ matki chrzestnej.

Masz pytania? Napisz do nas..